Artykuł naszego eksperta na E-gospodarka.pl

Filtruj kategorie

W serwisie e-gospodarka.pl ukazał się artykuł jednego z naszych prawników szeroko omawiający procedury związane z uzyskaniem tzw. Niebieskie Karty UE.

Cudzoziemiec zamierzający podjąć w Polsce zatrudnienie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenie umożliwiające mu legalny pobyt i pracę. Zdecydowana większość pracowników ubiega się o udzielenie „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zgodnie z art. 114 Ustawy o cudzoziemcach). Pomimo upływu ponad 8 lat od wprowadzenia w ustawie o cudzoziemcach specjalnego rozwiązania dedykowanego osobom wykonującym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE) wciąż zarówno wśród cudzoziemców jak i samych urzędników zauważalna jest niska świadomość jego istnienia.

Cały artykuł jest dostępny pod linkiem:

https://www.prawo.egospodarka.pl/165695,Niebieska-Karta-UE-to-szereg-przywilejow-Jak-ja-uzyskac,1,34,3.html

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn