#GlobalMobilityDesk

Eksperci #GlobalMobilityDesk oferują kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich aspektach funkcjonowania spółki związanych z global mobility – międzynarodową mobilnością osób. Pomoc prawna kierowana jest dla Klientów zarówno korporacyjnych i indywidualnych i obejmuje prawo migracyjne, prawo pracy, zagadnienia podatkowe oraz kwestie ubezpieczeń społecznych.

Doradcy i opiekunowie JP zapewniają kompletną obsługę przy dopełnianiu wszelkich formalności związanych z pracą i pobytem cudzoziemców w Polsce, takich jak:

  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń na pracę;
  • uzyskanie zezwoleń na pobyt (czasowy, w tym – w ramach pracy oraz działalności gospodarczej, stały, rezydenta długoterminowego UE);
  • odwołanie od decyzji negatywnych, w tym – reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
  • określenie rezydencji podatkowej i tak dalej.

 

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych projektów w ramach global mobility dla pracodawców – dużych podmiotów polskich z różnych branż oraz osób fizycznych pochodzących z różnych krajów.