Artykuł naszego eksperta na E-gospodarka.pl

W serwisie e-gospodarka.pl ukazał się artykuł jednego z naszych prawników szeroko omawiający procedury związane z uzyskaniem tzw. Niebieskie Karty UE. Cudzoziemiec zamierzający podjąć w Polsce zatrudnienie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenie umożliwiające mu legalny pobyt i pracę. Zdecydowana większość pracowników ubiega się o udzielenie „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zgodnie z art. 114 Ustawy […]