Nowy projekt ustawy w Rosji przewiduje rozszerzenie ulg i zwolnień podatkowych dla inwestorów zagranicznych

Filtruj kategorie

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej opracowała projekt ustawy mający na celu rozszerzenie możliwości uzyskania przez firmy korzyści podatkowych przy wypłacie dywidendy za granicę. Zmiany w Kodeksie podatkowym będą miały wpływ na rosyjskie grupy przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, a także na zagranicznych inwestorów w rosyjską gospodarkę.

W szczególności projekt ustawy przewiduje przyrównanie udziału pośredniego w spółkach rosyjskich (np. gdy holding polski jest właścicielem aktywów rosyjskich za pośrednictwem subholdingu cypryjskiego) z bezpośrednim przy otrzymywaniu ulg podatkowych na podstawie umów międzynarodowych.

Ponadto zmiany rozszerzają krąg zagranicznych spółek kontrolowanych, których zyski mogą być zwolnione z opodatkowania. Przez zagraniczną spółkę kontrolowaną należy rozumieć  organizację za granicą, która nie jest rezydentem podatkowym Federacji Rosyjskiej, ale jest kontrolowana przez rosyjskich rezydentów podatkowych.

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn