Szymon Jankiewicz

Prawnik (prawo rosyjskie). Biuro w Moskwie (Rosja)

Doktor nauk prawnych. Zapewnia pełną obsługę prawną na gruncie prawa rosyjskiego w Rosji. Specjalizuje się w prawie podatkowym i celnym.

Biegle włada językiem rosyjskim, polskim i angielskim.