Karol Wysocki

Kierownik działu #GlobalMobilityDesk

Ekspert od global mobility. Swoją karierę zawodową zaczynał jako starszy Inspektor Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zajmując się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Wkrótce objął stanowisko Głównego specjalisty Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Uczestniczył w różnych projektach dotyczących udzielenia wsparcia cudzoziemcom w Polsce.

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawie migracyjnym. Mówi po polsku, rosyjsku i angielsku.