Wynagrodzenie minimalne a wynagrodzenie zasadnicze. Valeria Jeleńska wyjaśnia różnice pomiędzy tymi pojęciami w kontekście pracowników Poczty Polskiej

Valeria Jeleńska tłumaczy dla INNPoland.pl zawiłości prawa pracy na przykładzie różnicy między minimalnym wynagrodzeniem i wynagrodzeniem zasadniczym. Artykuł opisuje sytuację w Poczcie Polskiej, której etatowi pracownicy w styczniu mieli otrzymać aneksy do umów regulujących ich miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 600 złotych brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020, od 1 […]