Niebieska Karta UE – szereg przywilejów dla pracowników w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Jak ją uzyskać?

Autorem artykułu jest Karol Wysocki, Kierownik Działu #Global MobilityDesk  w JP Business Law Firm Cudzoziemiec zamierzający podjąć w Polsce zatrudnienie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenie umożliwiające mu legalny pobyt i pracę. Zdecydowana większość pracowników ubiega się o udzielenie „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zgodnie z art. 114 Ustawy o cudzoziemcach). Pomimo upływu ponad 8 […]